Ana Sayfa
Duyurular
Staj Raporu Teslim ve Mülakat Tarihi
Staj Raporu Teslim ve Mülakat Tarihi

Staj Raporu Teslim ve Mülakat Tarihi

Mesleki Uygulamalar dersi kapsamında Staj yapan öğrencilerimiz için Staj raporu son teslim tarihi 10/05/2017

Staj sonu değerlendirme sözlü sınavı: 11/05/2017 saat 14:00

Öğrenciler Staj raporu ile birlikte Staj Yönergesi Madde 8'de belirtilen aşağıdaki evrakı da bölüm sekreterine teslim edeceklerdir.

  • İşyeri Değerlendirme Formu (kapalı zarf içinde işyeri yetkilisinin imzası ile verilecek)
  • Günlük Devam ve Haftalık Çalışma Çizelgesi (bu çizelgeden çalışma günü kadar fotokopi çoğaltılarak her gün için yapılan işler işin mahiyetini tanıtacak biçimde genel özet olarak yazılacaktır.)
  • Staj Komisyonu Değerlendirme Formu (Öğrenci Adı-Soyadı ve numarası yazılmış olarak)