Personel Sayıları
Profesör 4
Doçent 9
Doktor Öğretim Üyesi 6
Araştırma Görevlisi 8
Öğretim Görevlisi 0
Uzman 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 178 284
2. Öğretim Öğrencisi 165 276
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 117 134
Toplam 460 694
Genel Toplam 1154