Personel Sayıları
Profesör 4
Doçent 9
Yardımcı Doçent 7
Araştırma Görevlisi 11
Öğretim Görevlisi 0
Uzman 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 166 294
2. Öğretim Öğrencisi 171 272
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 143 168
Toplam 480 734
Genel Toplam 1214