Personel Sayıları
Profesör 4
Doçent 9
Yardımcı Doçent 0
Araştırma Görevlisi 10
Öğretim Görevlisi 0
Uzman 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 162 293
2. Öğretim Öğrencisi 160 265
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 137 150
Toplam 459 708
Genel Toplam 1167