Personel Sayıları
Profesör 4
Doçent 9
Yardımcı Doçent 7
Araştırma Görevlisi 11
Öğretim Görevlisi 0
Uzman 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 165 296
2. Öğretim Öğrencisi 166 269
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 141 163
Toplam 472 728
Genel Toplam 1200