Personel Sayıları
Profesör 4
Doçent 9
Yardımcı Doçent 8
Araştırma Görevlisi 11
Öğretim Görevlisi 0
Uzman 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 164 296
2. Öğretim Öğrencisi 166 269
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 141 163
Toplam 471 728
Genel Toplam 1199